วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางวันวิสาข์ เฮงรักษา อายุ 27 ปี
ชื่อเล่น แอน
อยู่บ้านเลขที่ 30/2 หมู่ 11 ต. ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
เบอร์โทรศัพท์ 087-9039814
การศึกษา
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดหนองบัว
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวัดหนองบัว
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
จบการศึกษาระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี
ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาตรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
สัตว์เลียงที่ชอบ สุนัข
อาหารจานโปรด ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว ไก่ทอด
สถานที่ท่องเที่ยว ชอบไปทะเล เชียงใหม่
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ไม่มีความคิดเห็น: